2010. február 25., csütörtök

KOMIZZ - Nyerj pólót a Táborra!


Hellóbelló blogolvasók!

Egy kis nyereményjátékkal szeretnénk kedveskedni nektek! Aki legtöbb kommentet és fórum hozzászólást írja blogunkban nyereményben részesül!

A nyeremény pedig nem más mint 1-1 (fiú és lány kategória) db tábori logóval ellátott póló!

Jó kommentezést és fórumozást kívánunk mindenkinek!

2010. február 24., szerda

Tábori csokor 2009


Kicsit megkésve ugyan, de előtúrtam a tábori gála videóanyagát! Nem tettem fel youtubra csak simán le lehet tölteni!

Jó szórakozást hozzá!

Kalocsai Dalok - Tábori Csokor 2009 Letöltés ITT!

Legyél a tábor tagja az Iwiw-en is!

2010. február 22., hétfő

Ulrich barátunkat megihlette a minitábor

Egy hangszerkészítő mester nem tétlenkedik, tapasztalatokat szerez és új hangszereket készít...Ez egy félig kész koboza citera belülről
a madárfejű citeraA mester a gyermekével - A Basszus hummel-el

Szolnoki Téltemetés és Cimbaliband koncert

A február 27-én kezdődő szolnoki télbúcsúztató karnevál egyik különlegessége már megérkezett a Kossuth térre. A szakemberek csütörtökön állították fel azt a hatalmas bográcsot, melyben a Guiness rekordnak számító 1075 kilogrammnyi székelykáposztát főzik majd meg.


Sok érdekes program várja a Szolnokra látogatókat, bővebb információ a www.szolnok.hu internetes oldalon olvasható!

A CIMBALIBAND koncert 19 órakkor kezdődik a szolnoki Kossuth Téren felállított szabadtéri színpadon!

Forrás: szolnok.hu, radio.mezotur.com

Pittyendáré- citerás örömzene Tiszakécskén

A tiszakécskei Kék Nefelejcs citerazenekar Pittyendáré címmel citerás örömzenét tartott szombaton (02.20-án) este a művelődési központban. Vendégeik voltak: a helyi Tubarózsa citerezenekar, a mezőtúri Lókötők citerazenekar, a Kécske Néptáncegyüttes utánpótláscsoportja, valamint Tar Sándor és Maros Miklós. Az est végén a nézők vastapssal köszönték meg a fellépőknek a kétórás szórakozást.


A többi képért kattints a képre!

Képek és Szöveg: Baon.hu

Népművészet Ifjú Mestere pályázat 2010.


Az Oktatási és Kulturális Minisztérium ösztönözni kívánja a fiatalok népművészeti előadói, tudományos és alkotótevékenységét; a magyar nemzeti és a magyarországi nemzetiségi hagyományok ápolását, továbbéltetését. Ezen szándéka kifejezéseként az érintett szakmai szervezetekkel és állami intézményekkel egyetértésben minden évben pályázatot ír ki a „Népművészet Ifjú Mestere” cím elnyerésére. Az elismeréseket a többször módosított 3/1999. (II. 24.), az oktatási és kulturális miniszter által adományozható művészeti és egyéb díjakról szóló NKÖM rendelet 16.§ (1-4.) pontjai alapján az augusztus 20-i ünnepségek során nyújtják át az arra érdemes pályázóknak.


Pályázati feltételek a 2010. évben

Pályázni az alábbi kategóriákban lehet:

I. Előadóművészet

 • hangszeres népzene
 • népdal
 • néptánc
 • népmese

II. Tárgyi alkotóművészet

 • fazekas
 • faragó (kéreg, szaru, csont, fa, bútor)
 • gyermekjáték-készítő
 • kovács
 • népi bútorműves
 • népi ékszer – készítő (fém, gyöngy, lószőr)
 • szűcs, bőrműves
 • rézműves
 • szalma-, gyékény-, csuhé- és vesszőfonó
 • tojásfestő
 • mézeskalács-készítő
 • textil-hímző, -szövő (gyapjú, vászon), nemez-, viselet-, paszománykészítő,
 • csipke-készítő, kékfestő
 • népművészeti forma- és motívumkincset hordozó nagyméretű tárgyak, köztéri tárgyegyüttese (játszótéri, ill. beltéri plasztikák, építészeti megoldások) tervezője és kivitelezője
 • a népi hangszerkészítés formai és funkcionális követelményeinek megfelelő
 • hangszerek, hangkeltő eszközök készítője

Pályázati követelmények

I. Általános feltételek
A részvétel alapfeltétele – a 3/1999. (II. 24.) NKÖM rendelet 16.§ (1-4.) pontjainak értelmében – minden kategóriában a 15 és 35 év közötti életkor, az írásban benyújtott szakmai önéletrajz és egy legalább 10 oldal terjedelmű dolgozat.

Az önéletrajz tartalmazza a pályázó eddigi szakmai - művészeti tevékenységének összefoglalását. (Indíttatása, mesterei, jelenlegi tevékenysége; eddigi szakmai eredményei, jövőbeni tervei, célkitűzései.)

A dolgozattal a pályázó elméleti ismereteiről ad számot. Ennek témája lehet: előadóművészeti kategóriában a pályázó által választott tájegység / falu / adatközlő egyéniség művészete; egy bizonyos műfaj / dallamtípus / előadói stílusjegy elemzése stb. A dolgozat írója foglalja össze a témával kapcsolatos gyűjtői tevékenységét, annak módszerét, szakirodalmi és archívumi tájékozottsága mellett az élő néphagyományhoz fűződő személyes élményeit is.

A tárgyi alkotóművészet kategóriában a pályázónak az általa megismert tájegységekről, stílusokról szerzett elméleti, technológiai ismeretei, gyakorlati jártassága; az ezt bizonyítani hivatott pályamunkák szakmai elemzése, szakrajza. A dolgozat írója indokolja meg témaválasztását is!

A dolgozatokat legalább 10 oldal (13-as betűnagyság, 1,5-es sortávolság / 10 ezer karakter) terjedelemben, gépelt / nyomtatott, fűzött formában, két példányban kérjük benyújtani. Kérjük, akinek módjában áll, elektronikus változatot is küldjön be a Hagyományok Háza illetékes munkatársának. A pályamunkákat szakértő zsűri bírálja el, ennek eredményéről minden pályázó írásos értékelést kap. Előadóművészeti kategóriában a megfelelő színvonalú dolgozat benyújtása előfeltétele a gyakorlati bemutatkozásnak! (Segítségképpen lehetőséget biztosítunk a korábbi évek elfogadott dolgozatainak megtekintésére.)

II. Speciális feltételek

Gyakorlati megmérettetés:

I. ELŐADÓMŰVÉSZETI kategórián belül: HANGSZERES NÉPZENE ÉS NÉPDAL esetében a pályázó az öt nagy népzenei dialektusból (dunántúli, felsőmagyarországi, nagyalföldi, erdélyi, moldvai - ld. Sebő Ferenc: Népzenei olvasókönyv 38. oldal) három különböző tájegység anyagával készüljön. (A kisebb területen elterjedt hangszerek esetében – pl. tekerő, koboz, tambura stb. – a dialektusok szerinti jártasság számonkérését természetesen az adott hangszerek sajátosságainak megfelelően kell értelmezni.) A háromból két (egyenként kb. 5 perces) produkciót kell közönség előtt, előadásszerűen bemutatni. A műsorszámok egyike a leadott dolgozat témájához kapcsolódó legyen, a másikat a zsűri a helyszínen választja ki a fennmaradt két dialektusból.

Szólistaként énekesek és a következő hangszeresek indulhatnak: hegedűs, cimbalmos, furulyás, dudás, tekerős, tamburás, citerás, kobzás, klarinétos, tárogatós.

Egyéb (kísérő) hangszeresek hagyományos összetételű hangszeres csoportban, zenekari tagként vehetnek részt a pályázaton. (Természetesen erre az előbb felsorolt hangszereseknek is lehetőségük van, amennyiben nem kívánnak szólistaként indulni.)

A hangszeres szólisták kísérettel is szerepelhetnek, az énekes pályázók legalább egyik műsorszáma kíséret nélküli legyen.

NÉPTÁNC kategóriában pályázni egyénileg, illetve párban lehet. (Az erre vonatkozó szándékot egyértelműen kell feltüntetni a Pályázati adatlapon. A párban pályázók külön-külön adatlapot töltsenek ki, de közös dolgozatot adjanak be!) A pályázó a három nagy táncdialektus (dunai, tiszai, erdélyi – ld. Martin György: Magyar tánctípusok és táncdialektusok 20-27., 56-130. oldal) egy-egy általa választott tájegységének jellemző tánctípusaival készüljön. Ezekből két (egyenként kb. 5 perces) produkciót kell közönség előtt, előadásszerűen, a tájegységnek megfelelő viseletben bemutatnia. Az első műsorszám a leadott dolgozat témájához kapcsolódjon, a másodikat a zsűri választja ki a helyszínen a fennmaradt két dialektusból. (Ez utóbbi számonkérése a pályázó általános tájegységi jártasságának felmérését szolgálja.)

A magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségek tagjai - hangszeresek, énekesek, táncosok egyaránt - három (egyenként kb. 5 perces) produkcióval készüljenek. Ebből egy értelemszerűen a dolgozat témájához kapcsolódó legyen, a másik kettő lehet két különböző dialektusból származó magyar-, és / vagy anyaországi. A dialektus-beosztást természetesen az adott táncanyagnak megfelelően kell értelmezni. A három műsorszámból kettőt kell közönség előtt, előadásszerűen (táncosoknak a tájegységnek megfelelő viseletben) bemutatniuk. Az egyik a dolgozata témájául választott nemzetiségi anyag, a másikat a zsűri jelöli ki a helyszínen. (A határon túli magyar pályázókra nem ezek, hanem a magyarországiakra is érvényes feltételek vonatkoznak.)

Próbalehetőséget (és táncosok részére zenekart) a helyszínen biztosítunk, a különleges igényeket kérjük külön, előre jelezni!

NÉPMESE kategóriában a pályázónak két szöveget kell – a hagyományos magyar mesemondás stílusában, választása szerint, illetve a gyűjtött anyagnak megfelelően – közönség előtt elmondania (lásd: Raffai Judit: A magyar mesemondás hagyománya). Az egyik a leadott dolgozatban leírt témához kapcsolódjon, a másikat a zsűri a helyszínen választja ki a pályázó által benyújtott repertoárból. A benyújtott lista (a pályázó mesemondói alkatának és tevékenységének megfelelően) tartalmazzon a népmese különböző, fontosabb műfajaiból egy-egy szöveget (pl. tündérmese, novellamese, legendamese, állatmese, csalimese, igaztörténet). (Lásd: Néprajzi Lexikon III. 739.)”

II. A TÁRGYI ALKOTÓMŰVÉSZET kategóriában a pályázónak választott szakágában 5 egyedi tárgyat, vagy egy funkcionálisan összetartozó tárgycsoportot, vagy egy 5 darabból álló tárgycsoportot kell beküldenie, kivétel ez alól a tojásfestő kategória, ahol a pályázónak 20 db pályázati anyagot kell beadnia.

Nagyméretű tárgyak és köztéri tárgyegyüttesek készítői a pályamunkákat ábrázoló, legalább A/4 formátumú fényképeket küldjenek be. Bútorkészítők – amennyiben lehetőségük van a beszállításra – teljes bútoregyüttessel pályázzanak. Ha ez nem megoldható, akkor a szemléletes A/4 –es fényképek mellett két reprezentatív tárgyat beküldeni szíveskedjenek. Az alkotók önálló tervezéssel, a népi alkotóművészet hagyományaira építő, vagy azt felhasználó tárgyakkal pályázhatnak.

Ha a beadott pályázati anyag száma nagymértékben eltér a kiírástól, a pályázati anyagot a zsűri elutasíthatja az értékelésen.

A beadott tárgyakból -a zsűri értékelése alapján- kiállítás kerül megrendezésre augusztus közepén. A beadott tárgyak visszaadására- amennyiben kiállításra kerültek- csak a kiállítás bontását követően kerülhet sor.

III./ A pályázatok benyújtása
A pályázatokat (az önéletrajzot és dolgozatot, tárgyalkotóknál a pályázatra benevezett tárgyakat is) 2010. április 19-ig beérkezően kell eljuttatni a Hagyományok Háza Népművészeti Módszertani Műhelyének címére (1011 Budapest, Corvin tér 8.) postai úton, vagy személyesen (munkanapokon H-Cs: 9-16, P: 9-14 óra között). Mellékelni kell továbbá egy, a pályázó adatait tartalmazó pályázati adatlapot is (amely letölthető word formátumban, illetve pdf-ben itt).

IV./ A pályázatok értékelése
A tárgyalkotók pályázatainak nyilvános értékelése (konzultáció a zsűrivel) május közepén-végén várható. Az értékelés pontos időpontjáról a Hagyományok Háza értesíti a pályázókat.

Az előadóművészeti kategóriában a színpadi megmérettetés valamennyi pályázónak egy időben, egy közös műsor keretében lesz. Ezt követi még azon a napon az összetett értékelés. A színpadi megmérettetés és az értékelés pontos – várhatóan május végi – időpontjáról a Hagyományok Háza a dolgozatok értékelése után értesíti a pályázókat.

A pályázatokkal kapcsolatban felmerülő kérdésekre készséggel válaszolnak a Hagyományok Háza Népművészeti Módszertani Műhelyének munkatársai a 225-6086–os (népzene, néptánc), a 225-6053-as (népmese) illetve a 225-6065-os (kézművesség) telefonszámon, munkanapokon (H-Cs: 9-16, P: 9-14 óra között).
Honlap: http://www.hagyomanyokhaza.hu/

Letölthető dokumentum

Adatlap - word formátumban, vagy pdf-ben

Forrás: Hagyományok Háza


2010. február 18., csütörtök

Tiszakécskei Tábor 1998 - Bódi Gyuri csoportja

Egy ritka videóra bukkantam az interneten. Ajánlom mindenki figyelmébe!

Bódi György - Szatmári dalok - Tiszakécske 1998 Citeratábor

2010. február 15., hétfő

Újra jó a Fórum


Egy kis átalakítás után ismét üzemel a Fórum! Regisztráljatok, csevegjetek! Admin jóváhagyásos a regisztráció, szóval egy kicsi időt várnotok kell, de mindenféleképpen igyekszem!

Jó szórakozást!

A fórum elérhető a jobb oldalon a régi helyén valamint ITT!

FONOGRAM 2010 - Az év hazai autentikus népzenei albuma kategória nyertesei


Február 10-én átadták a magyar zenei élet legnagyobb elismerését a Fonogram díjakat. Az év hazai autentikus népzenei album kategóriában A Magyarpalatkai Banda - Palatkaiak a Fonóban(Fonó) és a Tükrös zenekar - A mi mezőségünk(Folkeurópa) albumai megosztva kapták meg Az év hazai autentikus népzenei albuma Fonogram-díjat! Gratulálunk!!

A Magyarpalatkai Bandáról

Az erdélyi Mezőségen található Magyarpalatka (románul Pălatca) régóta a környék egyik legjelentősebb zenészközpontja. Az itt élő cigányzenész dinasztiák nemcsak saját falujuk, hanem sok környező település (például Báré, Kötelend, Mezőgyéres, Mezőkeszü, Vajdakamarás, Visa) zenei igényeit is kielégítették. A zenekar egyaránt játszik magyar, román és cigány népzenét. Számos zenész muzsikált itt, többen a biztosabb megélhetés érdekében más falvakba költöztek át. A zenészek szinte mindannyian rokonságban állnak egymással, tudásukat hagyományosan továbbadják a generációk között. Korábban akár öt zenekart is ki tudott állítani a falu. Jelenleg két zenekar van, melynek közös tagjai is vannak ugyan, de a 2 banda mégis elkülönül (a faluban úgy hívják őket, hogy az „öreg” és a „fiatal” banda). Az „öreg” zenekar működik aktívabban, nekik van több külföldi, például magyarországi fellépésük is. Amióta a zenekar sokat jár külföldre, megemelkedtek az egy-egy zenélésért elkért összegek, így a helyiek nem tudják megfizeti őket, ezért a falu táncélete erősen hanyatlik.A Magyarpalatkai Banda akció közben...


A magyarpalatkai vonószenekarok korábban háromtagúak voltak, hegedű-brácsa-bőgő felállásban zenéltek. A 60-as évek környékén tértek át az ötfős felállásra, amit a hegedű és a brácsa megkettőzésével hoztak létre. A két hegedű mindig ugyanazt a dallamot játssza, bár néha a két prímás játékában oktávpárhuzam figyelhető meg. A brácsa az erdélyi zenekarokra jellemző háromhúros brácsa, melyen dallamot nem játszanak, kizárólag kísérőhangszerként alkalmazzák, főként dúr hármashangzatok megszólaltatásával. Bizonyos tánctípusok kíséreténél (például szökős, korcsos) a két brácsa eltérő ritmuskíséretet ad, a többinél egymást erősítve ugyanazt játssza. A bőgős csak a hangszer legmélyebb húrján játszik, melyet a szokásos kontra Á helyett kontra C-re hangol.

A két zenekar jelenlegi tagjai, zárójelben a nevek magyar átírásával és a születés évével:

„Öreg” zenekar

* Martin Codoba „Florin” (Kodoba Florin, 1977) hegedű
* Laurenţiu Codoba (Kodoba Lőrinc, 1947) hegedű
* Ştefan Moldovan (Moldován István, 1943) 3 húros brácsa
* Mihai Radac „Remus” (Radák Mihály "Rémusz", 1977) 3 húros brácsa
* Ioan Boldi bőgő

„Fiatal” zenekar

* Mácsingó Náci (1965, prímás)
* Mácsingó Líviu (brácsa)
* Mircea Covaci (bőgő)

(A „fiatal” zenekar esetenként kiegészül a faluban tartozkodó „öreg” zenekar tagjaival.) A zenészek közül csak Kodoba Florin beszéli a magyar nyelvet, a többiek egy picit értenek magyarul, de beszélni csak románul tudnak.

Magyarországon több hanghordozó is megjelent, melyen a Magyarpalatkai Banda zenéje hallható. Ezek közül kettőt Fekete Antal „Puma” rögzített egy-egy lakodalom alkalmával Magyarpalatkán illetve Mezőkeszüben. Ezeken még az alábbi felállásban játszik a zenekar:

* Kodoba Márton (1941-2003) hegedű
* Kodoba Béla (1944-1999) hegedű
* Mátingó Ludovik (1935-1995) 3 húros brácsa
* Radák Mihály (1938-1992) 3 húros brácsa
* Kovács Márton „Puki” (1941-) nagybőgő


Az alábbi hanghordozók jelentek meg eddig Magyarországon, melyeken magyarpalatkai muzsikusok hallhatók. A zenekar az egyes kiadványokon más-más összetételű lehet.


Tükrös Zenekarról:

A Tükrös Zenekar azon kevesek közé tartozik, akik úgy gondolják, hogy a legjobb falusi bandák összeszokott "kamara muzsikálása" magában hordozza azt a fajta erőt és dinamizmust, amely minden korban megállja a helyét, és a feldolgozás szándéka és a műfaji keverés nélkül is képes nem mindennapi élményt nyújtani a hallgatóságnak. Az más kérdés, hogy az úgynevezett revival zenekarok számára ugyanezt a teljesítményt produkálni szintén nem mindennapi feladat, amivel csak nagyon kevesen hajlandóak megküzdeni.
Tükrös zenekar


Hogy honnan is van ez a meggyőződés? Az 1980-as években még sok helyen élte kései virágkorát a falusi muzsika. A lakodalmakban és egyéb közösségi eseményeken a falusiak a saját vidékükre jellemző dalokat énekelték, saját táncaikat táncolták, és többnyire a helybéli zenekar szolgálta ki mulatságaikat. Kalotaszeg és a Mezőség falvai voltak a kedvenc célpontjai sok akkori magyarországi fiatalnak, és szinte az év bármely szakában is indult útnak valaki, minden esélye megvolt rá, hogy életreszóló élményben legyen része egy-egy erdélyi látogatás alkalmával. Akkor még nem sejthették, hogy mindez nem sokkal később, a romániai forradalom után pedig viharos sebességgel meg fog változni. A legendás bandák tagjainak halála után csak kivételes esetben fordult elő, hogy a fiatalabb generáció ugyanott folytathassa, mint az elődök. Az életformával együtt elmúlt, illetve megváltozott minden a falvakban az elmúlt néhány évtizedben. Ahogyan folyamatosan uniformizálódni kezdett az európai emberek életformája, úgy tűnnek el természetszerűen mindazok az értékek, amelyek a közelmúltban még fontos szervező erői voltak a falvak mindennapjainak. Ilyen a falusi zenei és táncos kultúra is. Amennyiben azt szeretnénk, hogy a következő generációk is részesei lehessenek ennek az erőtől, energiától, szépségtől, élettől teljes, közös kincsünknek, akkor ezt ennek megfelelően kell tudnunk számukra megmutatni. Mára szerencsére egyre több életrevaló kísérlet létezik, mégpedig a legfiatalabb muzsikusoknak és táncosoknak köszönhetően, akik új energiákkal töltik fel és új megközelítésben értelmezik újjá ezeket a hagyományokat. Ami a legfontosabb, hogy sikeresen teszik, hiszen produkcióik tömegeket vonzanak a saját korosztályukból.

Ebben a közegben bármilyen furcsának is tűnik, de újra progresszív törekvésnek tűnik a Tükrös zenekaré, amelyik kizárólag az autentikus megszólalás eszköztárával gondolja ugyanezt a célt elérni. Szerintük ma is elő lehet csalni ebből a muzsikából ugyanazt az életerőt, ami a hajdani fiatalokat vérét hajtotta, amikor a legjobb muzsikusok húzták a fülükbe kedvenc dallamaikat.

Tagjai:

Koncz Péter - hegedű
Halmos Attila - hegedű
Liber Endre - brácsa, cimbalom
Árendás Péter - brácsa
Lelkes András - nagybőgő
Forrás: wikipédia.hu, tukros.hu, fonogram.hu

2010. február 9., kedd

XXVI. Tiszakécskei Citeratábor - 2010. július 25 - július 30.

Kedves Citerások és leendő citerások!

Idén, is megrendezzük hagyományos citeratáborunkat Tiszakécskén!

Várunk minden citera iránt érdeklődő és a citerával most ismerkedő zenebarátot!

A tábor ideje: 2010. július 25 - július 30.

Helye: Tiszakécske, Móricz Zsigmond Kollégium

Elhelyezés: 3-4 ágyas szobákban

(Csoportoknak lehetőség van nagyobb létszámú szobát foglalni!)

Részvételi díj: 14 éves korig: 25,500 Ft/fő

14 év felett: 26,500 Ft/fő

A részvételi díj tartalmazza tábor ideje alatt a szállás, az oktatás, a napi háromszori étkezés és az esti foglalkozások, előadások költségét!

A tábor célja: A Tisza ’83 Citeratábor változatlanul magas színvonalon próbál eleget tenni a citerát kedvelő és természetesen a hangszerrel most ismerkedő leendő citerások szakmai továbbképzésének.

A Tisza ’83 Citeratáborban egyenlőre csak citerát oktatunk, melynek eredményeképpen lehetőség nyílik a hangszer minél alaposabb megismerésére és a már meglévő technikai tudás továbbfejlesztésére. Azonban lehetőség van egyéb népi hangszerek megismerésére is képzésünkön. A tábor lehetőséget nyújt mindenkinek arra, hogy a már meglévő tudását megfelelő módon fejlessze.

Természetesen indítunk kezdő csoportokat is, ahol gyakorlott pedagógusok, citeraoktatók ismertetik meg a citerázás alapjait.

Az oktatás csoportokban történik – kezdők esetén kis létszámú csoportok -, melyekbe az első este előzetes egyeztetés és meghallgatás után kerülnek a táborozók. Minden leendő táborozó eldöntheti melyik a számára megfelelő szakmai szint, s ez alapján kerül az adott tanulócsoportba.

A tábor ideje alatt állandó orvosi ügyelet van a helyi Egészségügyi Központban. Lehetőség van strandolásra a gyógyvizes termálfürdőben, illetve a tiszai szabad strandon.

Esténként szakemberek irányításával kézműves foglalkozásokat tartunk, melyek ingyenesen látogathatók. Minden este közös citerás táncház lesz! Lehetőség van különböző szabadidős tevékenységekre is (hajókirándulás a Tiszán, sportolás).

A tábor utolsó napján, július 31-én este gálaműsort rendezünk, melyen a táborban tanultakat mutatják be táborozóink. Az előadásra várjuk a hozzátartozókat, barátokat, zenésztársakat is!

A gálaműsor után lehetőség van szállást foglalni, melyről érdeklődni a szervezőknél lehet.

A tábor vezetője: Szőke Péter (a tiszakécskei Tisza ’83 Citerazenekar alapító tagja, vezetője, a népművészet ifjú mestere)

A tábor oktatói: Balogh László, Bódi György, Dobossy Éva, Juhász Kitti, Kovács László, Morvay Katalin, Nagy Vivien, Szabó Ferenc, Szőke Péter

Szeretettel várunk mindenkit 2010 nyarán is a hagyományos,

XXVI. Tiszakécskei Citeratáborban!

Részletes információ: Szőke Péter (06-70-372-10-22)

E-mail: tisza83@gmail.com

Tiszakécskei élmények Ulrich barátunk szemével

A decemberben nálunk járt Wilfried Ulrich élményei nemrégiben a német Ostfriesischer Kurier hasábjain jelent meg.
Az újságcikket most ti is elolvashatjátok! ( ha valakinek van kedve és ideje, szívesen vennénk ha lefordítaná! Köszönjük!)
LETÖLTÖM A CIKKET NAGY MÉRETBEN ITT!

2010. február 8., hétfő

Átadták a Csokonai Vitéz Mihály -díjakat

Csokonai Vitéz Mihály-díjjal tüntették ki Monoki Lajost és a Táborfalvi Közművelődési és Népzenei Egyesületet.


Monoki Lajos átveszi a díjat Hiller Istvántól

2005 óta, évente egyszer kerül kiadásra, a nem hivatásos művészetek kiemelkedő alkotóinak, közösségeinek legrangosabb elismerése.

- kota.hu -Új régi hang Fesztivál - Tisztelet a mestereknek!


Budapest Fonó Budai Zeneház - 2010. február 20. 19 óra

1989 és 2001 között (Szomjas György filmrendező, Halmos Béla, zenész népzenekutató és Rosta Katalin szerkesztő, producer) 12 dokumentumfilmet készítetett azokkal a népzenészekkel és énekesekkel (Fodor „Neti” Sándor, Gergely András, Jánó Anna, Karsai Zsigmond, Maneszes Márton, Pál István, Szántó Ferenc, a Szászcsávási Banda, Zerkula János), akik kiemelkedő tehetségük legjavát adva meghatározó módon segítették a magyar népzene- és néptánc-kutatást, valamint a táncház mozgalmat is. A filmekben láthatjuk magyarországi tanítványaikat, akik a hazai és nemzetközi folkélet megkerülhetetlen szereplői.

Az magától értetődő, hogy ezeket a filmeket érdemes, szükséges és fontos is megjelentetni oktatási, közművelődési és szórakozási célból egyaránt.
A kiadásra kerülő DVD-ken - a dokumentumfilmek mellett - extra anyagként láthatók lesznek eddig még be nem mutatott felvételek, riportok a tanítványokkal, valamint koncert- és táncházi jelenetek is.

A színpadi produkciókat és a mulatságot február 20-án a Fonó Budai Zeneházban tartandó gálakoncerten és táncházban forgatják.
A programban fellép (abc sorrendben): Agócs Gergely, Árendás Péter, Barta János, Berecz András, Bob Cohen, Fekete Antal „Puma”, Havasréti Pál, Kallós Zoltán, Kelemen László, Kerényi Róbert, Kozma Gyula „Kosztya”, Lányi György, Lengyel „Türei” László, Ökrös Csaba, Pap István „Gázsa”, Pribojszky Ferenc, Sebestyén Márta, Sebő Ferenc, Soós András, Tintér Gabi és táncosok.

Házigazda: Halmos Béla.

A gálaműsort hajnalig tartó táncház követi.

- fono.hu -

Postaládánkból...


Tisztelt Zeneiskolák, Zenebarátok!

Örömmel értesítjük a KodályOrszága mozgalom támogatóit arról, hogy kezdeményezésünk híre gyorsan terjed a szakmában. Levelünk aláírói között ma már ott van számos zeneiskola teljes tanári kara, jelentős hírű intézmények, konzervatóriumok és a Liszt Akadémia több oktatója. Tervezzük, hogy támogatóink javaslatainak és a KodályOrszága mozgalom eddigi tapasztalatainak megvitatására szakmai találkozót rendezünk.

Célunkat, hogy a zeneiskolai világnak végre egységes és erős hangja legyen, azonban még nem értük el: még több aláírásra van szükségünk. Hogy miért? Azért, hogyha ismét megszorításokra, szakmai szempontokat figyelmen kívül hagyó változtatásra készül bármely kormányzat, gyorsan és súllyal léphessenek fel a zeneiskoláink, és érdekképviseleteik.

Ahhoz, hogy komolyan vegyenek minket, a tanári kar nagy részének támogatását meg kell nyernünk, és tömegbázisként a zeneiskolába járt és járó zenekedvelőkét is. Mivel a KodályOrszága mozgalom ebben a szakaszában a leghatékonyabb az interneten működhet, arra kérjük, hogy küldje el ezt a levelet a lehető legtöbb helyre, ha zeneiskolai igazgató, akkor a tanároknak, ha tanár, akkor a tanítványainak, ismerőseinek!

A legfontosabb, hogy mindenkihez eljusson a hír: ha tenni akarnak a világszinten egyedülálló alapfokú zeneiskolai oktatásért, akkor itt regisztrálhatnak.

Eredeti levelünket, amelyet Becze Gábor, Ember Csaba, Csengery Adrienne, Dés László, Gulyás Dénes, Kocsis Zoltán és Sipos Mihály támogatott, alább olvashatják.

köszönettel

A KodályOrszága szervezői

K.O. - Kodály Országának vége?

Kétmilliárd, egymilliárd? Még nem tudjuk, hogy végül mekkora összeget vesznek el ismét a zeneiskolák támogatásából. Így megy ez már lassan tíz éve: elsőként mindig a zeneoktatás kerül elő, hogyha karcsúsítani akarnak a költségvetésen. A mostani tervezet azonban végképp ellehetetlenítené a zeneiskolai oktatást. Iskolák zárnának be, a tanári kar jelentős része munkanélkülivé válna, és ami a legfontosabb: még kevesebben tanulnának zenét Kodály országában.

És ha nem is valósul meg mindez, és "csak" egymilliárd forintot vonnak el, akkor sincs miért örülnünk: ha nem is zuhantunk le, még egyet léptünk azon a hosszú évek óta tartó úton, amely a szakadék széléhez vezet. Ne legyenek illúzióink: ez nem az utolsó elvett milliárd. De miért kellett idejutnunk?

Azért, mert a nagyközönségnek és döntéshozóinknak egyaránt sejtelme sincs a zeneiskolákban folyó munkáról, és annak értékéről. A másik ok, hogy sok mindenbe beletörődtünk, például abba, hogy értelmetlen papírmunkával alázzanak meg kiváló tanárokat. Adminisztrációra persze szükség van, de az nem normális, hogy az értekezleteknek a szakmai munka helyett a különböző formanyomtatványok kitöltésének szabályairól, vagy épp valamilyen minősítő eljárásról kell szólnia.

Ez így nem mehet tovább. Itt az ideje, hogy a zeneiskolák bebizonyítsák, hogy az a 15 milliárd forint, amit az ország rájuk költ, ezerszeresen térül meg, és nem csak annyiban, hogy fenntartja országimázsunk legfontosabb pillérét, a magyar zenekultúrát. A zene nem csak cél, eszköz is: gyorsabban tanuló, nyelveket jobban beszélő, magabiztosabb, kiegyensúlyozottabb fiatalságot nevel. Ezek bizonyított tények, csak épp nem itthon: nekünk is meg kell találnunk a módját, hogy hiteles, tudományos módszerekkel megmutassuk az egész világon egyedülálló magyar zenepedagógia értékeit.

Egyértelművé kell tennünk azt is, hogy az a kultúrpolitika, amely a kulturális intézményeink felújítására és fenntartására nem sajnálja a milliárdokat, de a zeneiskolai oktatásra igen, alapvetően elhibázott. Nem azért, mert rossz helyre teszik a pénzt - a MÜPA, az Opera és a Zeneakadémia, mindannyiunk büszkesége - hanem azért mert csak a jelenre gondolnak: zeneiskolák nélkül ki játszik majd ezekben a gyönyörű koncerttermekben, és főleg kiknek?

Vissza kell szereznünk szakmánk megbecsülését, mind anyagi, mind társadalmi szempontból. Nekünk is tennünk kell azért, hogy az az eszme amiért vállaltuk a rengeteg tanulást, a nehézségeket, és a szerény jövedelmet, tovább élhessen. Mi vagyunk Kodály Zoltán gondolatának letéteményesei, és a mi kezünkben van a magyar zenekultúra jövője.

__________________________________________________

Ha egyetért velünk - legyen zeneiskolai tanár, művész, szülő, vagy épp diák - kérjük itt regisztráljon!

Szeretnénk, hogyha az összefogás túlmutatna egy levél aláírásán, ezért első lépésként arra kérjük a zeneiskolákat és a szülőket, hogy juttassanak el hozzánk olyan történeteket, koncertfelvételeket, vagy versenyeredményeket, amelyek felhívják a figyelmet a zeneoktatás értékeire. Ezeket az anyagokat elhelyezzük a www.hzo.hu/kodalyorszaga című honlapon, a www.hzo.hu/kodalyforuma címen található fórumon pedig helyet adunk a zeneiskolákat érintő problémák megvitatására is. Vállaljuk, hogy a beérkező történeteket, sikereket ezután a média fősodrába is eljuttatjuk.

__________________________________________________

kezdeményezésünket támogatja:

Becze Gábor - a Kaláka együttes tagja, Kossuth-díjas előadóművész

Csengery Adrienne - operaénekes, Liszt-díjas Kiváló és Érdemes művész

Dés László - dzsessz-zenész, zeneszerző, Liszt és Kossuth-díjas Érdemes művész

Ember Csaba - zenepedagógus, A Magyar Zeneiskolák és Művészeti Iskolák Szövetségének elnöke

Gulyás Dénes - operaénekes, Liszt díjas Kiváló és Érdemes művész

Kocsis Zoltán - zongoraművész, karmester, kétszeres Kossuth-díjas előadóművész, a magyar kultúra követe

Sipos Mihály - a Muzsikás együttes tagja, Kossuth-díjas előadóművész

valamint a szerzők:

Domonkos Máté - alapítószerkesztő

Hiller Balázs - hírszerkesztő, esztéta

Lorenz Dávid - előadóművész és zenepedagógus

Lorenz Péter - újságíró

2010. február 3., szerda

Az Admin Üzen


3 új szavazást készítettem nektek! Tessenek bátran nyomogatni!

Ha van ötletetek, hogy milyen szavazások legyenek, írjátok meg a bejegyzés hozzászólás rovatába!
Hamarosan (kb. 1 hét) és néhány információval tudunk szolgálni a nyári táborról, szóval érdemes minden nap visszanézni ide az oldalra és csevegni!

Jó Szórakozást!

Így szavaztok Ti...

A következő eredmények születtek a két lezárt szavazáson :A szavazatok alapján a legnépszerűbb hangszer 24 szavazattal a koboz (40%) a második helyen 19 szavazattal a harmonika áll, míg a bronzérem a nagybőgőé 19 szavazattal! Sok blogolvasó a felsoroltakból nem tudott választani és más hangszeren tanulna!

A másik szavazás a pénztárcátokra utalt egy kicsit. A szavazók 50%-a 10.000 - 20.000 Ft-ot költene táborozásra, a második helyen a 20-30.000 Ft-os összeg szerepelt míg valaki ennél is kevesbb összeget áldozna tanulásra. Az eredmény elgondolkodtató, de ezt nem tisztünk értékelni, mert sok tényező közrejátszhat és nem biztos, hogy a tanulás elhanyagolása eredményezte ezt az eredményt...no comment...